PocetnaReferenceDokumentiKontakt

Preduzeće "Meritum" doo je osnovano 2006. godine i ima 7 zaposlenih radnika."

Domen usluga koje Meritum doo pruža:

1. Inženjering u oblasti procesne industrije i energetike:
a) Projektovanje na rafinerijsko-petrohemijskim postrojenjima
b) Skladišta tečnih materijala
c) Postrojenja u prehrambenim tehnologijama 

2. Inženjering posuda pod pritiskom:
a) Projektovanje posuda pod pritiskom:
-  izrada konstrukciono-tehničke dokumentacije
-  izrada atestno-tehničke dokumentacije
b) Usluge akreditovane laboratorije za ispitivanje pritiskom

3. Inženjering rashladne tehnike:
a) Projektovanje rashladnih postrojenja
b) Ispitivanja i remont rashladnih postrojenja

4. Usluge akreditovane laboratorije za tehnička ispitivanja
a) Ispitivanje posuda/kotlova pritiskom
b) Ispitivanje ventila sigurnosti
c) Ispitivanje disajnih ventila
d) Ispitivanje nepropusnosti posuda i cevovoda
e) Ispitivanja bez razaranja
-  ultrazvuk
-  penetranti

5. Kao i usluge:
a) Konsalting
b) Preuzimanje svih poslova od idejnog rešenja do ishodovanja upotrebne dozvole
c) Izrada izvođačkih projekata
d) Izvođenje investicionih radova i poslova nadzora u izgradnji


DOBRO DOŠLI NA ZVANIČAN SAJT KOMPANIJE "MERITUM" DOO

REFERENCNA LISTA:
                   
      Lista nekih od projekata na kojima je MERITUM  d.o.o.  bio angažovan:

 A)  INŽENJERING U OBLASTI PROCESNE INDUSTRIJE I ENERGETIKE

1.

Glavni projekat stabilne instalacije za gašenje rezervoara G-1;2;6;7;13;14

NIS A.D. NOVI SAD
Rafinerija nafte N.Sad

2006

2.

Idejni projekat naftnog terminala i terminala TNG-a, Luka Bačka Palanka

VICTORIA  GROUP
NOVI SAD

2006

3.

IDEJNI PROJEKAT “TR“ SEKCIJE rezervoarskog prostora uljare II u RNS

NIS A.D. NOVI SAD
Rafinerija nafte N.Sad

2007

4.

Glavni projekat uklanjanja efluenata nastalih pri regeneraciji reaktora sa izvršenom tehničkom kontrolom HIP-PETROHEMIJA

HIP „PETROHEMIJA“
 PANČEVO

2007

5.

Rekonstrukcija merne i regulacione stanice na liniji vodonika prema tehnogasu HIP-PETROHEMIJA PANČEVO.

HIP „PETROHEMIJA“
 PANČEVO

2007

6.

Sistem za podhlađivanje pare na RS2 na parovodu u KOTLARNICI  RNS

NIS A.D. NOVI SAD
Rafinerija nafte N.Sad

2007

7.

Glavni projekat adaptacije podstanice za mešanje emulzije koncentrata i vode rez: n-7,8,9,10,11,12.

NIS A.D. NOVI SAD
Rafinerija nafte N.Sad

2008

8.

Projekat postrojenja za retifikaciju gasnog kondenzata

HIPOL , ODŽACI

2009

 

9.

Projekat izvedenog stanja protivpožarnog sistema

NIS A.D. NOVI SAD
Rafinerija nafte N.Sad

2009

10.

Projekat amortizovanja hidrauličkog udara na liniji mazuta

TE-TO, NOVI SAD

2009

11.

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE PREDPUMPNE STANICE TEHNOLOŠKE KANALIZACIJE KA POGONU OTPADNIH VODA

NIS A.D. NOVI SAD
Rafinerija nafte N.Sad

2010

12.

GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SISTEMA ZA ELEKTRONSKO PALJENJE NA PROCESNIM PEĆIMA HF-101 i HF-901

NIS A.D. NOVI SAD
Rafinerija nafte N.Sad

2010

13.

PROJEKAT UGRADNJE CRPNE PUMPE ZA BENZINE/EURO DIZEL NA PONTONU I

NIS A.D. NOVI SAD
Rafinerija nafte N.Sad

2010

14.

PROJEKAT UGRADNJE REZERVNIH IZMENJIVAČA T-15 i T-59

HIP „PETROHEMIJA“
 PANČEVO

2010

15.

PROJEKAT POVEZIVANJA PRIVREMENOG SKLADIŠTA ETILENA SA SISTEMOM BAKLJE FABRIKE ETILEN

HIP „PETROHEMIJA“
 PANČEVO

2010

 

B)   INŽENJERING POSUDA POD PRITISKOM

1.

PROJEKTANTSKI NADZOR NA IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJE PRIJEMA, SKLADIŠTENJA I OTPREME TNG U SEKCIJI

Rafinerija nafte
NOVI SAD

2007

2.

PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA SEPARATORA V-5201 I POSUDE VODENOG ZAPORA V-5202 U SISTEMU BAKLJE U RAFINERIJI NAFTE NOVI SAD

Rafinerija nafte
NOVI SAD

2008

3.

PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA  REKTIFIKACIONU KOLONU C-404 A,   V=6,9 m3

HIPOL, ODŽACI

2009

4.

PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA
 IZMENJIVAČ TOPLOTE  E-411A, A=66,6 m2

HIPOL, ODŽACI

2009

5.

PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA UPARIVAČ SOKA TIPA  “ROBERT“, V=30m3.

FABRIKA ŠEĆERA,
CRVENKA

2010

6.

PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA UPARIVAČ SOKA TIPA  “ROBERT“, V=20m3.

FABRIKA ŠEĆERA,
ŽABALJ

2010

7.

NOSTRIFIKACIJA  ATESTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOMPRESORSKIH POSUDA KOMPRESORA C 2200

JP SRBIJAGAS,
BANATSKI DVOR

2010

8.

ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST KOMPRESORSKIH POSUDA PRIPADAJUĆIH CEVOVODA KOMPRESORA PRIRODNOG GASA  C 2200

JP SRBIJAGAS,
BANATSKI DVOR

2010

9.

PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA  IZMENJIVAČE TOPLOTE T-59  i T-55

HIP„PETROHEMIJA“
 PANČEVO

2011

10.

PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA  HORIZONTALNU POSUDU GASNOG KONDENZATA, V=30m3,
prema: ASME CODE (ASME SEC VIII, div 1)

SIEMENS
Energy&Enviromental
 Engineering
Gmbh

2011